Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Fryderyka Chopina  w  Oleśnicy ogłasza
Rekrutację na rok szkolny 2020/2021 

Do klas pierwszych przyjmowani są kandydaci w wieku:
6 – 9 lat  na cykl sześcioletni
8 – 16 lat na cykl czteroletni

 

Zapraszamy do nauki gry na:
skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, fortepianie, akordeonie,

flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.

  

Kwestionariusz w formie elektronicznej należy wysłać na adres:

szko-muz@wp.pl

lub papierowej do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku szkoły

do 10 czerwca 2020 r.


Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 9:00 – 13:00   

pod numerem tel. 518 – 402 – 209

 

UWAGA !!!

Ze względu na pandemię termin BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW  zostanie podany w późniejszym terminie.
Wymagane podpisy rodziców oraz zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań kandydata do nauki w szkole będą uzupełniane w późniejszym terminie.