Zajęcia pozalekcyjne

Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach