W dniu 09.03.2020 r. zostały przeprowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego zajęcia dotyczące kompetencji emocjonalnych w klasie 0.
Zajęcia miały na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów oraz umiejętności rozpoznawania emocji, rozwijania kompetencji odczuwania poszczególnych emocji oraz współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej, a także wrażliwości artystyczno- estetycznej.