Wywiadówki

SPOTKANIA I KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

12.09.2018 środa
06.11.2018 wtorek (konsultacje)
19.12.2018 środa
22.01.2019 wtorek
14.03.2019 czwartek
09.05.2019 czwartek