SPOTKANIA I KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

11.09.2019 środa – godz. 16:00
06.11.2019 środa – godz. 16:00
09.12.2019 poniedziałek
23.01.2020 czwartek
31.03.2020 wtorek
12.05.2020 wtorek