Wyjazd na uniwersytet

W dniu 17-10-2017r. uczniowie klas VII uczestniczyli w wykładach z fizyki odbywających się w auli wykładowej im. prof. Jana Rzewuskiego Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia pod tytułem:

Najlepsze z najlepszych – XX lat Cyrku fizycznego”

prowadzili:
mgr Artur Rokosa,

dr Bartosz Strzelczyk.

Młodzież mogła zapoznać się z najlepszymi doświadczeniami z różnych działów fizyki demonstrowanymi na jubileuszowym dwudziestym Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2017.

Głównym celem wykładów jest demonstrowanie doświadczeń z fizyki oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów.