Ważna informacja

Rusza kontynuacja programu stypendialnego ,,Sprawny uczeń” 2013/2014.


W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2013-2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

 

Szczegółowe warunki przyznania pomocy finansowej zamieszczone są na stronie internetowejwww.niepełnosprawni.dolnyslask.pl