Warsztaty profilaktyczne ,,Odpowiedzialny nastolatek” i ,,Medialna szkoła”

Szkoła Podstawowa im. I. Sendlerowej w Dobroszycach wspólnie z Gminną Komisją do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała warsztaty profilaktyczne dla klas IV pt. ,,Odpowiedzialny nastolatek” Warsztaty pokazały  uczniom  zagrożenia jakim są narkotyki i Dopalacze. Uczniowie za pomocą filmu dydaktycznego nie tylko dowiedziały  się o skutkach zażywania omawianych substancji ale również na bazie dokumentu starały  się pracować samodzielnie. Poprzez współpracę z specjalistami oraz dzięki psychoprofilaktycznej grze rozwijały umiejętności twórczego oraz krytycznego myślenia.

 

Natomiast klasyVI miały okazję  uczestniczyć  w warsztatach pt ,,Medialna szkoła”

Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu dzieci w sieci oraz rozważnemu korzystaniu z nowinek technologicznych. Warsztaty pokazały uczniów jak bezpiecznie poruszać się po świecie cyberprzestrzeni, wskazując  obłudę oraz manipulacyjną funkcję mediów. Uczniowie za pomocą interaktywnych gier edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych zdobyli  takie umiejętności jak:

  • zdolność bezpiecznego poruszania się w świecie massmediów
  • zdolność kontroli czasu spędzanego w internecie, przed telewizorem czy grami komputerowymi
  • zdolność krytycznej oceny prezentowanych przez media wartości i postaw
  • zdolność reagowania w sytuacji zagrożenie (cyberprzemoc, łamanie polityki prywatności)