Każdy człowiek jest „kowalem swego losu”. Odnosi się to również do naszego zdrowia.

W codziennym życiu szkoły obserwujemy zachowania młodych ludzi, nad którymi należy popracować np. zapoznać z zasadami racjonalnego odżywiania się, motywować do aktywności fizycznej, wdrażać zachowania profilaktyczne i szeroko pojęte zasady bezpieczeństwa. Zdrowie dziecka oraz nastolatka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju, ale też środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia. Edukacja zdrowotna ma przygotować młodego człowieka do tego, aby stał się niezależną, zdrową twórczą jednostką. Kształtuje w nim przekonanie o możliwości wpływania na własne zdrowie poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji. Dzięki temu rozwijane są pożądane cechy osobowości, tj. odpowiedzialność, stanowczość, siła woli, pracowitość, systematyczność, poczucie własnej wartości. Umiejętności i nawyki związane ze stylem życia, kształtują się we wczesnym okresie życia człowieka, później bardzo trudno je zmienić. Istotne jest zatem, aby na etapie szkoły podstawowej podejmować efektywne wychowanie zdrowotne. Przekazując dzieciom i młodzieży wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Edukacja prozdrowotna jest świetną inwestycją w dorosłe życie ucznia i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły. Nasza szkoła podejmuje różnorodne działania promujące zdrowie. Jednym z nich jest udział klas VII w realizacji projektu biologicznego „W jaki sposób styl życia wpływa na nasze zdrowie”, nad którym czuwała Joanna Piotrowska.

Cele projektu:

– promowanie zdrowego stylu życia,

– wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia,

– zachęcanie uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i innych,

– kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie,

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

– kształtowanie umiejętności efektywnego planowania i zarządzania czasem,

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Prace uczniów:

HigienaOsobista1

prezentacjaZdrowie
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 9