W bieżącym roku szkolnym Święto patronki szkoły Ireny Sendlerowej, urozmaicił, podobnie jak w roku minionym -Tydzień Życzliwości, Tolerancji i Uśmiechu. Miał on  miejsce w dniach 19-23 października. W ramach obchodów święta, każda z klas wybrała i w ciągu tego tygodnia zrealizowała jedno działanie, które świadczyło o jej życzliwości lub uprzejmości, lub dobroci, itp.
Oprócz tego uczniowie klas II i III zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej na „Spotkanie z Ireną Sendlerową”, które polegało na wysłuchaniu fragmentu książki pt; „Wszystkie moje mamy” Renaty Piątkowskiej. Zaprezentowany tekst malowniczo i ze szczegółami  opisywał  jeden ze sposobów wyprowadzania dzieci żydowskich z getta, przez naszą patronkę Irenę Sendlerową .
Zapoznanie uczniów z fragmentem  tej książki, miało na celu przybliżenie postaci patronki, czasów  II wojny , oraz warunków bytowych Żydów,  w getcie warszawskim.
Podsumowaniem  święta, był apel, poświęcony patronce, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Krystyna Superson