Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach

06:30 – 08:45
11:45 – 16:30

Karta zapisu

Aktualności świetlicowe