Statut Szkoły

Jednolity Statut Szkoły Podstawowej w Dobroszycach przyjęto i zatwierdzono na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 listopada 2017 r. Uchwałą Rady
Pedagogicznej nr XXX/XXXXXXX Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach.