Jednolity Statut Szkoły Podstawowej w Dobroszycach przyjęto i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 16 października 2019 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 16/2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach.


Statut_Szkoly_nowy- 11.2019


Statut_Szkoly_nowy- 11.2019