Statut Szkoły

Jednolity Statut Szkoły Podstawowej w Dobroszycach przyjęto i zatwierdzono na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 16 października 2019 r. Uchwałą Rady
Pedagogicznej nr 16/2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach.