Spotkanie z rodzicami dzieci klas I oraz oddziałów przedszkolnych

Spotkanie z rodzicami dzieci klas I i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 07.06.2018 w auli szkoły odbędzie się spotkanie rodziców dzieci:

klas I – o godz. 16:00

oddziałów przedszkolnych – o godz. 16:30.