Spotkanie z rodzicami

W dniu 13 września 2017 r. o godz. 16.30  odbędą się spotkania z rodzicami.
O godz. 17.30 odbędzie się spotkanie przewodniczących Rad Rodziców poszczególnych
klas z dyrektorem szkoły.