SP Dobroszyce uczestniczy w programie Multisport

Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.
W naszej szkole projekt wystartował 16 lutego. Zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu (wtorek, środa,  czwartek) i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego i trener Akademii Orlika w Dobroszycach – Maciej Szeliga.