Śladami Bosej Księżnej

W Roku Jadwiżańskim postać Świętej Jadwigi Śląskiej była inspiracją dla wielu twórców. Pracujące przy Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko koło teatralne, zainicjowało realizację spektaklu pt. Śladami Bosej Księżnej. Przy inscenizacji tego artystycznego przedsięwzięcia Fundacja „Słomkowy Melonik”, podjęła współpracę z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach i Sycowie, zespołami ludowymi „Uśmiech” i „Niezła Paka”, a także z Zespołem Muzyki Dawnej „Carmen Alacre” i Zespołem Wokalnym „Catores Julii Ducis”. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Dobroszycach aktywnie i twórczo uczestniczyli w próbach, a ukoronowaniem ich wytężonej pracy był udział spektaklu, który zaprezentowano 20 listopada 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach. W scenariuszu ujęto sceny zaczerpnięte z dawnych kronik i hagiografii o św. Jadwidze, a atmosferę średniowiecznej kultury śląskiej, przywodziły melodie oparte na chorale gregoriańskim.