Szanowni Rodzice/Opiekunowie
Przekazuję informację o rozpoczęciu Roku Szkolnego 2020/2021:

1. Rok szkolny rozpoczynamy o godz. 8.00.

2. Poszczególne klasy od II do VIII przechodzą wraz z wychowawcą do swoich sal z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

3. W salach zostaną przekazane plany zajęć lekcyjnych oraz inne informacje organizacyjne.

4. Klasy I rozpoczynają rok szkolny w dniu 1 września w hali sportowej. Po spotkaniu odbędzie się pasowanie uczniów klas I.

Rodzice uczniów klas I i uczniowie mają możliwość zapoznania się z wychowawcami i salami lekcyjnymi w dniu 31.08.2020 r. od godziny 8.30 do godz. 9.50.
 
W tych też godzinach mogą odebrać podręczniki. Wszystkich obowiązują procedury bezpieczeństwa.

5. Po przekazaniu informacji przez wychowawców o godz. 9.00 uczniowie kończą zajęcia w tym dniu i opuszczają szkołę.

6. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony szatni szkolnych, uczniowie klas 0 wejściem głównym.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły
Leszek Waluk