Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

w poniedziałek 03.09.2018 o godz. 9.00

w hali sportowej byłego gimnazjum.

Listy klas 0 i I w nowym roku szkolnym wywieszone zostaną

na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.