REKRUTACJA 2018/2019

Lista dzieci przyjętych do klas I i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach w roku szkolnym 2018/2019 została wywieszona na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły.