Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach serdecznie prosi o dokonywanie wpłat na komitet rodzicielski. Składka na cały rok szkolny 2018/2019 wynosi 40 zł od rodziny.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły u skarbników i wychowawców klas, jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

  • odbiorca:       Rada Rodziców przy Szkole podstawowej w Dobroszycach
  • nr konta:        34 9584 1034 2004 0400 2466 0001
  • bank:              Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Dobroszycach
  • tytuł wpłaty:  imię i nazwisko dziecka lub dzieci, klasa.

Zebrane pieniądze pomogą nam w realizacji potrzeb naszych dzieci.

Za wpłaty z góry bardzo dziękujemy.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach