Od poniedziałku (30.09.2019 r.) nastąpi o 5 minut zmiana przywozu dzieci do szkoły na trasie

Nowica, Miodary, Nowosiedlice.

Nowica – odjazd 7:15
Miodary – odjazd 7:30
Nowosiedlice – odjazd 7:40