Uczniowie klas 6 w Szkole Podstawowej w Dobroszycach wzięli udział w projekcie matematycznym „Wyruszamy w drogę – prędkość, droga, czas”.

Projekt miał na celu kształtowanie umiejętności obliczania  prędkości, drogi i czasu w sytuacjach bliskim uczniom, kształtowanie umiejętności wyboru strategii do rozwiązania problemu matematycznego oraz rozwijanie umiejętności  pracy w grupie i wykorzystania technologii ITC do rozwiązywania zadań.

 Uczniowie szukali w Internecie lub w książkach informacji o najszybszym i najwolniejszym poruszającym się obiekcie. Następnie je drukowali lub samodzielnie wykonywali rysunek.

Prace uczniów zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym.