Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
na rok szkolny 2019/2020