Godziny pracy Pedagoga Szkolnego

Małgorzata Jarmużek
Poniedziałek08:00 - 13:30
12:40 – 13:25
zajęcia socjoterapeutyczne
13:30 - 14:30
zajęcia rewalidacyjne
14:30 - 15:15
zajęcia rewalidacyjne
Wtorek08:00 – 11:00
Środa08:00 – 12:30
Czwartek08:00 – 12:30
12:40 – 13:25
zajęcia rewalidacyjne
13:35 - 14:20
zajęcia rewalidacyjne
Piątek08:00 - 12:30