Nasze szkolne muzykowanie

 

14 czerwca 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach odbył się koncert Nasze szkolne muzykowanie. Pomysł koncertu wypłyną od dzieci ze Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Dobroszycach, które na co dzień rozwijają swoje talenty, działając w Zespole Muzyki Dawnej „Carmen Alacre”
i chórze szkolnym. Nasi szkolni instrumentaliści i śpiewacy zaprezentowali społeczności szkolnej program artystyczny, w którym poetyckie strofy, podkreślające rolę muzyki i ciszy w życiu człowieka, przeplatały się
z radosnymi dziecięcymi piosenkami, dawnymi tańcami i refleksyjnymi utworami muzyki filmowej. Koncert aktywizował również słuchaczy, którzy mieli okazję śpiewać kanony i uczestniczyć w mini teleturnieju: Jaka to melodia.