Mikołaj z muzyką

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprosiła Zespół Muzyki Dawnej „Carmen Alacre” i Zespół „Cantores Julii Ducis” do udziału w Koncercie Mikołaj z muzyką, który odbył się 4 grudnia 2017 r. w Sali Teatralnej Akademii Muzycznej. Obok dawnych kolęd i pieśni bożonarodzeniowych zespoły wykonały tańce renesansowe i madrygały w opracowaniu instrumentalnym. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach mieli też możliwość wspólnego występu ze studentami Akademii Muzycznej oraz uczniami i pedagogami Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy. Po koncercie, dobroszyccy muzycy zwiedzili siedzibę Akademii Muzycznej i obserwowali próbę koncertu symfonicznego.