Międzynarodowe Warsztaty Językowe

W dniach od 15 do 17 maja 2018 r. w szkole odbył się cykl lekcji z języka angielskiego z udziałem gości- studentów z Indii i Kanady. Uczniowie klas 0 – III brali udział w grach i zabawach językowych, natomiast uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w otwartych lekcjach języka angielskiego pt.: „ My school, my town, my village”, których celem było porównanie warunków życia, szans i możliwości edukacyjnych w Polsce, Indiach, Chinach i Kanadzie. Klasa VB zrealizowała projekt językowy pt. „My school”, podczas którego zaprezentowała własną szkołę, ulubione przedmioty, zajęcia pozalekcyjne, swoich nauczycieli. Warsztaty językowe i spotkanie z tak niezwykłymi gości, było dla wielu uczniów niezwykłym przeżyciem, a także okazją do sprawdzenia własnych umiejętności językowych. Do najważniejszych dyskutowanych w tych dniach tematów należały min.: nauka języków obcych, wybór szkoły i kierunku studiów, przyszłego zawodu, a także poszukiwanie pomysłu na swoje dorosłe życie.

Zajęcia odbyły się w szkole dzięki uprzejmości Fundacji Edukacji Przyrodniczej „Learnoutdoors”. Współpraca będzie kontynuowana w kolejnym roku szkolnym.