30 września uczennice klas VI wzięły udział w programie profilaktycznym ,,Między nami kobietkami”. Celem programu jest:

– zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych
i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania,
– przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania
i rozwoju,
– zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem,
– wyrabianiu właściwych nawyków higienicznych.