List Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów
uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf