25 października 2017r. odbył się szkolny konkurs matematyczny, który miał wyłonić Mistrzów Tabliczki Mnożenia w klasach czwartych i piątych. W zmaganiach wzięło udział 32 czwartoklasistów i 17 piątoklasistów. Uczniowie w wyznaczonym czasie uzupełniali obliczenia sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia. Zadania były dostosowane do poziomu opanowanych przez uczniów wiadomości i umiejętności matematycznych. Rywalizacja była zacięta, a uczniowie wykazali się znakomitą znajomością tabliczki mnożenia i dzielenia oraz obliczeń z nią powiązanych.

Mistrzem na poziomie klas czwartych została:

1. Hanna Bojanowska z klasy IV c, która zdobyła 237 pkt.

2. Wojciech Kuczyński z klasy IV b220 pkt.

3. Marta Ziółecka z klasy IV b203 pkt.

Mistrzem wśród piątoklasistów została:

1. Kalina Gorecka z klasy V a, która zdobyła 202 pkt.

2. Maria Bieńczyk z klasy V b192 pkt.

3. Marcin Peniuk z klasy V b181 pkt.

Gratulujemy!