W ramach Święta Patronki Szkoły zorganizowano konkurs pt. ,,Irena Sendlerowa
i jej  czasy”. Zakres konkursowego materiału był bardzo obszerny, dlatego uczestnicy dwa tygodnie wcześniej otrzymali do opanowania tekst, którego dotyczyły konkursowe zadania. Zmagania odbyły się w trzech kategoriach wiekowych,
a szóstoklasiści rozwiązali również test w języku angielskim.
W kategorii klas szóstych i piątych laureatkami zostały: Aleksandra Waszkiewicz
z kl. VI b oraz Patrycja Karpińska z kl. V a.
Ponieważ czwartoklasiści zaprezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom opanowania wiadomości o naszej Patronce, jury przyznało cztery nagrody.
Drugie miejsce (ex aequo) zajęli: Maja Cielecka z kl. IV a i Wiktor Kodyra z kl. IV b, natomiast najlepsi (również ex aequo) okazali się: Paweł Ciechanowski z kl. IV a
oraz Julia Palma z kl. IV a.