Uczniowie Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w dniu 6 grudnia 2013r
zmierzyli się we wspólnej rywalizacji o tytuł szkolnego Omnibusa.
W intelektualnej walce brali udział uczniowie klas I – III i IV ­VI.
 
    Konkurs był  zorganizowany w ramach odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci .
Inicjatywa miała na celu promowanie talentów i osiągnięć uczniów oraz pomagała
im  w kształtowaniu ważnych kompetencji osobistych.
 
    Sponsorem nagrody był dyrektor Polskiej Akademii Kształcenia pan Tomasz
Jabłoński. Nagrodę główną zdobyła uczennica klasy III – Maja Stolarska.
Otrzymała ona tablet, który łączy naukę i zabawę z rozwijaniem zainteresowań
i kompetencji osobistych ucznia.
 
   Konkurs również będzie chętnie wykorzystywany przez nauczycieli w pracy z
uczniem, jako instrument motywujący w rozwijaniu samodzielności, twórczego
myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. 
 
    Laureatce i wszystkim uczestnikom – serdecznie gratulujemy!!