Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę na rok 2019/2020

W celu zapisania dziecka na świetlicę w roku szkolnym 2019/2020, należy wypełnić wniosek:

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę