Do 31.08.2020 r. należy zgłosić dziecko, które będzie uczęszczać do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021. W tym celu należy wypełnić poniższą kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy


Wypełnione karty można złożyć na trzy sposoby:

 • w sekretariacie szkoły

 • wysłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem – świetlica:

  Szkoła Podstawowa w Dobroszycach

  ul. Parkowa 5

  56-410 Dobroszyce

  Świetlica

 • wysłać skan podpisanej karty na pocztę szkoły: spdobroszyce@interia.pl