Innowacja pedagogiczna – Założenia ogólne

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie klasy IV B uczestniczą w 
innowacji pedagogicznej „Theatre Classroom- WE ACT”, która polega na rozszerzeniu 
obowiązkowego kursu języka angielskiego o dodatkowe zajęcia- warsztaty językowe 
prowadzone w oparciu o metodę dramy.