Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

Szanowni rodzice i uczniowie klas gimnazjalnych i klas ósmych.
Informuję, że egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty
odbędzie się niezależnie od  strajku nauczycieli.
W dniu 10 kwietnia rozpoczyna się egzamin gimnazjalny.
Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się 15 kwietnia.

Dyrektor szkoły
Leszek Waluk