W Naszej Szkole w czwartek 19 grudnia odbyło się wydarzenie językowo – muzyczne o nazwie „Christmas Party”. Uczniowie każdej klasy wylosowali piosenkę o tematyce świątecznej, którą następnie prezentowali podczas wspólnego śpiewania na sali gimnastycznej. Celem przedsięwzięcia była aktywizacja dzieci w kontekście języka, działań artystycznych oraz integracji klas. Dzieci przebrały się, dobrały rekwizyty i bardzo zaangażowały się w imprezę.