Cała Polska czyta dzieciom

W klasach „0” przy Szkole Podstawowej im. I. Sendlerowej w Dobroszycach rozpoczęła się czwarta edycja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona na celu wprowadzenie dzieci w świat literatury, kształcenie nawyków czytelniczych, rozbudzanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, a przede wszystkim poszerzanie słownika czynnego dzieci. Pierwszym zaproszonym gościem była pani Monika Zdobylak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dobroszycach. Mali czytelnicy wysłuchali opowiadania pt. „Basia i biblioteka” Zofii Stanieckiej. Dzieci były bardzo zaciekawione i chętnie odpowiadały później na pytania zadawane przez naszego gościa, dotyczące wysłuchanej treści. W nagrodę za uważne słuchanie, dzieci otrzymały słodki upominek. Dziękujemy pani Monice Zdobylak za miłe odwiedziny.