99 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

99 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – współpraca z Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach

Z inicjatywy Dyrektor Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach Pani Moniki Zdobylak, podjęto działania mające na celu uczczenie. Wspólne opracowanie scenariusza koncertu było okazją do wyjątkowej współpracy środowiska muzycznego Gminy Dobroszyce. Po raz pierwszy razem współpracowały zespoły ludowe Gminy Dobroszyce, w tym: „Uśmiech”, „Sąsiadeczki”, „Niezła Paka”, „Leszczynki”, „Różyczki” i zespoły artystyczne Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Dobroszycach, w tym: Zespół Muzyki Dawnej „Carmen Alacre”, Zespół Wokalny „Cantores Julii Ducis” i Chór. Efektem tych wspólnych działań był koncert, który odbył się 11 listopada 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach.