Informacja o strajku od 08.04.2019 r.

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły oraz oddziału przedszkolnego. W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić zawieszenie zajęć. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli…

Czytaj więcej