Hej kolęda, kolęda!

Hej kolęda, kolęda! Dnia 19 grudnia 2017 roku uczniowie klas I c i II a pod opieką pań K. Furmańczyk, T. Hold i M. Jarmużek udali się z „kolędą” do dzieci ze Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego „Caritas” w Dobroszycach. Odwiedziliśmy dzieci z młodszej grupy…

Czytaj więcej